Refundable Diploma Fee-2009-10

Student Refundable Diploma Fee -2009-10          
S No Full Name R/Diploma Fee Remark Refund-2015-16 Payble-2016-17
1  DHAMALE ASHUTOSH MANIKRAO 16     16
2 ABHANG PALLAVI PANDURANG 230     230
3 ATOLE NIKHIL BALU 230     230
4 ATRE KSHITIJA HEMANT 230     230
5 BABAR ASHWINI SATISH 230     230
6 BAGDURE VIKRANT VINAYAK 230     230
7 BARADKAR SHUBHANGI VIJAYKUMAR 230     230
8 BARAVKAR MANOJ SURESH 230     230
9 BEDRE HEMANT SHIVAJI 230     230
10 BENDRE ADITYA UDAYRAO 230     230
11 BHAGAT PRATIK HANUMANT 230     230
12 BHATIA PRAVIN SATISH 230     230
13 BHISE ONKAR ROHIDAS 230     230
14 BHONG  TATYASAHEB ANNA 230     230
15 BHONG SUREKHA BHIMRAO 230     230
16 BHONGALE SONALI KISAN 230     230
17 BHOSALE  NASHIB AJINATH 230     230
18 BHOSALE AMEY MUKUNDRAO 230     230
19 BOBADE PRITI VITTHAL 230     230
20 BORATE GANESH NAMDEV 230     230
21 CHAVAN KIRAN YUVARAJ 230     230
22 CHOUDHARI SUYASH MUKUND 230     230
23 DANGE AMIR BANDULAL 230     230
24 DEOKAR BHAIYA SHIVAJI 230     230
25 DEOKAR PADMASINHA SHAHAJI 230     230
26 DEVSHETE RUSHIKESH RAJKUMAR 230     230
27 DHAIGUDE SACHIN KAMALAKAR 230     230
28 DHOTRE AJIT SHIVAJI 230     230
29 DOLAS SWAPNIL PANDURANG 230     230
30 DONGARE PRAVIN DASHARATH 230     230
31 DURGE SNEHA YOGESH 230     230
32 GAIKWAD MAHESH RAMESH 230     230
33 GHADAGE AJINKYA  ASHVEENIKUMAR 230     230
34 GHADGE TUSHAR TULSHIRAM 230     230
35 GHANWAT MANGESH MANIK 230     230
36 GODASE  SANDESH DATTATRAYA 230     230
37 GOTE AKASH ASHOK 230     230
38 GUNJAWATE MONALI BUWASAHEB 230     230
39 HANDE  PRITI NAVNATH 230     230
40 HEGADE AKASH RATAN 230     230
41 HEGADE ATUL BAPURAV 230     230
42 HEGADE TUSHAR BALU 230     230
43 HOLE RANJEET CHHAGAN 230     230
44 JADHAV  ALANKAR BALU 230     230
45 JADHAV ARCHANA DATTATRAY 230     230
46 JAGADALE SACHIN SURESH 230     230
47 JAGDALE AMIT KISAN 230     230
48 JAGTAP KISHOR HANUMANT 230     230
49 JAGTAP PRIYANKA JALINDAR 230     230
50 JAMDAR PRATIK RAMESH 230     230
51 JOSHI MILIND BALWANT 230     230
52 KALE SUHAS TUKARAM 230     230
53 KAMBLE  RAHUL BHUJANG 230     230
54 KANGALE OMKAR BHAUSAHEB 230     230
55 KANSE MANGESH DATTATRAY 230     230
56 KAVITAKE NILESH SURESH 230     230
57 KHOMANE SANDIP ISHWAR 230     230
58 KHOMANE VISHAL DATTATRAYA 230     230
59 KHULE NIKHIL ANANDRAO 230     230
60 KULKARNI SWAPNIL SANJAYRAO 230   230 0
61 KUMBHAR KEDAR DAJIRAM 230     230
62 KURUDKAR SHREEKANT DHANYAKANT 230     230
63 LAMBATE  SUNNY DHANAYAKUMAR 1     1
64 LOKARE VAIBHAV BALIRAM 230     230
65 LOKHANDE JAYAPRADA DILIP 230     230
66 LONDHE VIJAY GANPAT 230     230
67 MAKHARE RAHUL DHANAJI 16     16
68 MALEKAR SWAPNIL SADASHIV 230     230
69 MANDAL NISHANT NARESH 230     230
70 MANE SACHIN VASANT 230     230
71 MANEDESHMUKH  JAYSHRI  BALASO 230     230
72 MISHRA SHUBHAM JAGDISH 230     230
73 MOHITE RANJEET PRATAP 230     230
74 MULLA MANSOOR ALI RAJ AHMED 230     230
75 NARSALE AJIT ASHOK 230     230
76 NARSALE PRAVIN SATISH 230     230
77 NAVALE CHAITANAYA VISHWANATH 230     230
78 OGALE VINAYAK SUKHDEV 230     230
79 PADMAN VIGHNESH VINAYAK 230     230
80 PALANGE VAISHNAVY SUHAS 230     230
81 PANSARE RAJASHREE BALASAHEB 230     230
82 PARKALE NAVNATH RAJENDRA 230     230
83 PATIL ABHIJEET NANASO 230     230
84 PATIL AKASH BABANRAO 230     230
85 PATIL DHANSHRI ULHASRAO 230     230
86 PAVASE GANESH MOHAN 230     230
87 PAWAR AVINASH MARUTI 230     230
88 PAWAR KIRAN RAMESH 230     230
89 PAWAR PAPPULAL DNYANDEO 230     230
90 PAWAR SAGAR BHUJANGRAO 230     230
91 POTE SWAPNIL SRIDHAR 230     230
92 RAJMANE SAGAR DEVIDAS 230     230
93 RANAWARE PRIYANKA ASHOKRAO 230     230
94 RANSING SWAPNALI JALINDAR 230     230
95 RAUT ASHUTOSH VIJAY 230     230
96 SAGAR KISHOR GOPINATH 230     230
97 SARTAPE ATUL VIJAY 216     216
98 SATTE HARSHAL BALKRUSHNA 230     230
99 SAWALE PARSHWNATH MANIK 230     230
100 SAWANT KIRAN RAJENDRA 230     230
101 SAYYAD ABUBAKAR YUSUF 230     230
102 SHAIKH HAIDAR JAMIR 230     230
103 SHAIKH SAMEER POPAT 230     230
104 SHELAR  SURAJ ANIL 230     230
105 SHELAR HANUMANT VILAS 230     230
106 SHELKE SANTOSH RAGHUNATH 16     16
107 SHELKE VAISHALI BHASKARRAO 230     230
108 SHENDE SANDIP DNYANDEO 230     230
109 SHENDGE KIRAN BALASO 230     230
110 SHINDE AMIT  RAMCHANDRA 16     16
111 SHINDE ARCHNA VISHNU 230     230
112 SHINDE JAYANT SHIVAJI 230     230
113 SHINDE SANDIP SUNIL 230     230
114 SHINDE SMITA SHIVAJI 230     230
115 SHINDE SURAJ KALYAN 230     230
116 SHINGADE SANGRAM SARJERAO 230     230
117 SURYAVANSHI MUKUND SUHAS 230     230
118 SURYAWANSHI KAPIL SHIVAJI 230     230
119 SURYAWANSHI PUJA KIRAN 230     230
120 SWAMI AMRUTA SHRIKANT 230     230
121 TAKALE SAGAR RAMDAS 230     230
122 TAMBE YOGESH SOPANRAO 230     230
123 TARANGE BHAIYA BHAUSO 230     230
124 TARATE ABHIJIT ANIL 230     230
125 WAGHMARE RAJESH SHANAKR 230     230
  Total 27651   230 27421

 

Enquiry

Admission Enquiry

Name

Email

Contact Number

Admission

Branch / Course

x
Facebook
YouTube
LinkedIn
Send us an email
Call Us
Whatsapp
WordPress Image Lightbox Plugin