Refundable Diploma Fee-2014-15

 

Student Refundable Diploma fee-2014-15

 

S No Student Name Refund -2014-15 Refund -2015-16 Payble -2016-17
1 HINULE RAVIKANT SHASHIKANT 2810 2810 0
2 BHOSALE MRUNALI DHANAJI 1000   1000
3 NIKAM YOGESH RAOSAHEB 2810 2810 0
4 GUND NILESH VILAS 2810 2810 0
5 NAWADKAR GANESH MACHINDRA 2810 2810 0
6 MANE AJINKYA PRAKASH 2810 2810 0
7 DONGARE  SHARAD VAIJANATH 2810 2810 0
8 GODASE OMKAR RAMDAS 2810   2810
9 BHAGAT AKASH DADASAHEB 2810 2810 0
10 BHASKAR OMKAR RAJENDRA 2810   2810
11 PAWAR ANIKET BAJIRAO 2810 2810 0
12 MORE PRASAD BABAN 2810 2810 0
13 IGALE MAHESH RAJENDRA 2810   2810
14 SURVE PRIYA DASHRATH 1760   1760
15 KADAM ASHWARYA RAJENDRA 2810 2810 0
16 CHAVAN NITIN DIGAMBER 1760   1760
17 KALE SACHIN VILAS 2810   2810
18 GHOGARE PRASHANT PANDURANG 1760   1760
19 GHUGARKAR AKASH SHANKAR 2810   2810
20 PAWAR AMARDEEP BALASO 2810   2810
21 KACHARE MADANKUMAR SOMESHWER 2810 2810 0
22 JAGTAP TEJAS DEVIDAS 2810 2810 0
23 GHODAGE VISHNU DATTATRAY 1760 1760 0
24 PAWAR SURAJ BABURAO 2810 2810 0
25 PAWAR RAJESH SHIVAJI 2810 2810 0
26 MANE SURAJ ANIL 1760   1760
27 GATKUL RAVINDRA SHIVAHARI 2810 2810 0
28 SHELAMKAR BALASAHEB MAHADEO 2810 2810 0
29 SATPUTE SANDIP RAJENDRA 1760   1760
  Total 73380 46720 26660

 

Enquiry

Admission Enquiry

Name

Email

Contact Number

Admission

Branch / Course

x
Facebook
YouTube
LinkedIn
Send us an email
Call Us
Whatsapp
WordPress Image Lightbox Plugin